zaworyzwrotne

Zawory zwrotne w instalacji gazowej

Zawory zwrotne są bardzo często używane w instalacjach gazowych. Mają one za zadanie sprawiać, by instalacja funkcjonowała właściwie i bezpiecznie. Czym w ogóle są wspomniane zawory, do czego służą i na czym polega ich instalacja? Odpowiedzi poniżej.

Czym jest zawór zwrotny?

Zawory zwrotne są zaworami, które zapewniają przepływ płynu tylko w jednym kierunku. Zamyka się on samoczynnie, a jego działanie powinno być uwarunkowane różnicą ciśnień występującą po jego obu stronach. Otwierają się one po przekroczeniu progowej różnicy ciśnień, zwanej potocznie ciśnieniem otwarcia. Jest to zatem idealne zabezpieczenie przed niekontrolowanym przepływem gazów.

zaworyzwrotne

Do czego służy zawór zwrotny?

Podstawowym zadaniem zaworu zwrotnego jest zapobieganie przedostawanie się niebezpiecznych mieszanin gazów, do miejsc w instalacji grożących wybuchem lub inną niebezpieczną sytuacją. Ponadto zapobiegają one tzw. cofaniu się płomienia. Stosuje się go w instalacjach gazowych, gdzie występują mieszaniny gazów oraz sprężone powietrze. Charakteryzują się też bardzo niskim ciśnieniem otwarcia oraz małym spadkiem ciśnienia.

O zastosowaniu zaworów zwrotnych można poczytać również na zaworyzwrotne.pl

Jakie są rodzaje zaworów zwrotnych?

Na rynku dostępne są różne rodzaje zaworów zwrotnych, które stosowane są w zależności od układu. Najczęściej stosowane w przemyśle zawory zwrotne, ze względu na rodzaj zamknięcia to zawory:

  • grzybkowe,
  • kulowe,
  • płytkowe,
  • membranowe.

Występują także zawory zwrotne z obciążnikiem lub bez. Te z obciążnikiem zamykają się poprzez grawitację lub sprężynę, a te bez obciążnika są zamykane w wyniku różnicy ciśnień.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *