Kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy – sprawdź, która opcja jest najkorzystniejsza dla Ciebie

Kredyt samochodowy, jak pokazują dane statystyczne GUS-u, to jeden z najczęściej zaciąganych przez Polaków kredytów. W zależności od tego, w jaki sposób samochód jest użytkowany i jakie są możliwości finansowe kredytobiorcy, wyboru można dokonać spośród trzech podstawowych opcji kredytowych.

Kredyt samochodowy – czym się charakteryzuje?

Zanim przejdziemy do rodzajów kredytów samochodowych, warto poznać ogólne warunki przyznawania tego typu kredytów osobom fizycznym. Przede wszystkim, kredyt samochodowy jest zobowiązaniem celowym. Oznacza to, że można go przeznaczyć wyłącznie na zakup samochodu lub, w wielu przypadkach, innego pojazdu silnikowego (np. motocykla, ciągnika rolniczego). W każdym z przypadków, który opiszemy, aż do momentu uiszczenia całości zobowiązania, bank może zastosować zabezpieczenie kredytu w formie:

  • zastawu rejestrowego pojazdu – bank staje się właścicielem samochodu, jeśli kredyt nie jest spłacony,
  • cesji polisy AC – ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność finansową za niespłacone zadłużenie lub za szkody wypadkowe,
  • przywłaszczenia na zabezpieczenie – w dowodzie rejestracyjnym pojazdu bank widnieje jako współwłaściciel; jeśli kredyt nie jest spłacony, bank przejmuje pojazd i spienięża go, aby pokryć pozostałą wysokość zobowiązania.

Jako że samochód, bądź jego ubezpieczenie, są formą zabezpieczenia kredytu, kredyt samochodowy jest jednym z najtańszych zobowiązań na rynku.

Kredyt na samochód

Tradycyjny kredyt samochodowy

Ten rodzaj kredytu bazuje na ratach odsetkowo-kapitałowych. Formą jego zabezpieczenia jest pojazd silnikowy. By go zaciągnąć, nie jest wymagane posiadanie wkładu własnego. Jest to kredyt, który można pozyskać zarówno na samochód nowy, jak i na samochód używany, choć w tym drugim przypadku są pewne ograniczenia. Po pierwsze, nie wszystkie instytucje bankowe go udzielają. Po drugie, zazwyczaj wprowadzana jest górna granica roku produkcji samochodu – nie może być on starszy niż średnio 8-10 lat.

Kredyt samochodowy balonowy

Jest to rozwiązanie dla osób, które mają potrzebę częstej zmiany samochodu. Najczęściej jest to oferta banków należących do koncernów samochodowych. Zobowiązanie uiszczane jest zazwyczaj w 3 ratach: pierwsza obejmuje wkład własny, druga to spłata rat kredytu rozłożona w czasie, trzecia to tzw. opłata balonowa w wysokości 20-30% wartości samochodu. Co ważne, przed wniesieniem opłaty balonowej, kredytobiorca może zrezygnować z wybranego samochodu, zostawić go w salonie i wybrać kolejny.

Kredyt samochodowy 50/50

Jak nazwa wskazuje, kredytobiorca wnosi 50% ceny wartości samochodu, a drugą połowę wpłaca po roku bądź rozbija ją na raty. Kredyt 50/50 wymaga wykupienia ubezpieczenia lub uiszczenia opłaty prowizyjnej.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *