Tekst nt dotacji unijnych

Zasady składania wniosków o dotacje unijne

Przedsiębiorcy w wielu krajach unijnych, w tym w Polsce, mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia finansowego. Do dyspozycji mają między innymi szereg dotacji, które umożliwiają im dynamiczny rozwój i możliwość realizacji ciekawych projektów. Decydując się na takie wsparcie trzeba spełnić określone wymogi formalne, a jednym z nich jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku.

Jak się zabrać za przygotowanie wniosku

Zanim się przystąpi do wypełniania wniosku o dotacje unijne, to trzeba przede wszystkim określić cel, na jaki zostaną przeznaczone środki. Szczegółowe określenie celu jest jednym z najważniejszych etapów całej procedury, należy się przy tym zastanowić nad obszarem, w którym będzie realizowany projekt oraz zakresem czasowym. Mając już zdefiniowany cel można przystąpić do poszukania odpowiedniego programu operacyjnego, w ramach którego zamierza się realizować projekt. Tu z kolei ważne jest przede wszystkim to, żeby dany program umożliwiał realizację wyznaczonego celu, ale też był na miarę możliwości i oczekiwań wnioskodawcy. W ramach poszczególnych programów upoważnione instytucje organizują konkursy, i znalezienie odpowiedniego będzie kolejnym krokiem całej procedury. Koniecznie należy przy tym sprawdzić, czy będzie się należeć do grona beneficjentów mogących brać udział w wybranym projekcie.

Tekst nt dotacji unijnych

Co powinien zawierać wniosek o dotację

Mając już ustalony cel i wybrany najlepiej pasujący konkurs, można się zająć sprawami formalnymi. Składanie wniosków o dotacje unijne to przede wszystkim prawidłowe wypełnienie stosownych formularzy, można się przy tym wspomóc dostępnymi instrukcjami. Najważniejszą częścią każdego wniosku jest szczegółowy opis projektu – to właśnie w nim wnioskodawca powinien wykazać, czego dokładnie ma dotyczyć planowane przedsięwzięcie. Projekt należy też dobrze uzasadnić oraz wykazać jego potencjał rozwojowy. Dobre opracowanie tej części znacznie zwiększa szansę na zaakceptowanie wniosku. Na końcową ocenę wpływ ma również część finansowa. W niej z kolei należy przedstawić zarówno szacowane koszty związane z realizacją projektu, jak również spodziewane później zyski. Ważne jest to, żeby szacunki były jak najbardziej realne – zbyt optymistyczne czy pesymistyczne założenia mogą bowiem negatywnie wpłynąć na decyzję osób oceniających przygotowaną dokumentację.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *