HR manager

HR manager, czyli jedna z najważniejszych funkcji we współczesnym biznesie

Jedną z niepodważalnych prawd biznesu jest to, iż podstawą każdego przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Troska o ich rozwój i właściwe nastawienie przekłada się bezpośrednio na efektywność firmy oraz jej potencjał. Mimo tej wiedzy, często w wielu przedsiębiorstwach zarządzaniem zasobami ludzkimi zajmują się osoby nieposiadające do tego ani predyspozycji, ani wykształcenia. Czym to grozi?

Kształcenie i właściwy dobór HR managerów to podstawa

HR manager, specjalista human resources lub po prostu pracownik działu kadr, to nazwy jednego z najważniejszych stanowisk w każdej firmie. Między innymi z tego powodu kształceniem osób mających je obejmować zajmuje się wiele renomowanych uczelni w całej Polsce. Przykładem jest tu Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, która prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie ze specjalnością HR manager (Wydział Zarządzania i Logistyki).

HR manager

HR manager

Studenci na wspomnianej specjalności uczą się prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi dowolnego przedsiębiorstwa czy organizacji, z uwzględnieniem wszystkich aspektów mających wpływ na właściwe funkcjonowanie działu kadr. Wykształcenie tego typu jest podstawą do pracy na stanowisku HR managera, należy jednak pamiętać, iż oprócz wykształcenia liczą się również pewne predyspozycje. Zasada ta dotyczy wszystkich zawodów, w których pracuje się bezpośrednio z ludźmi i dla ludzi. Jak mawiają doświadczeniu specjaliści od HR-u, na tym stanowisku należy przede wszystkim lubić i szanować ludzi, ponieważ na najmniejsze przejawy niechęci ci zareagują instynktownie, co często może bardzo poważnie utrudnić jakąkolwiek współpracę. Od HR managera wymaga się więc sporej empatii, pewnych zdolności psychologicznych i socjologicznych, a także umiejętności analitycznego myślenia. Dobre wykształcenie jest tu oczywiście nieodzowne, jednak za nim musi iść również pasja oraz określone cechy charakterologiczne.

Zgubne konsekwencje niewłaściwego zarządzania zasobami ludzkimi

Brak odpowiedniego HR managera to dla każdej firmy naprawdę spory problem. Wystarczy przyjrzeć się losowo wybranym przedsiębiorstwom, aby zrozumieć, jak ważne jest to stanowisko. Oczywiście im większa firma, tym więcej osób musi być zatrudnionych w tamtejszych „kadrach”, jednak wówczas łatwiej nawet ukryć lub zwyczajnie poprawić pewne braki niektórych specjalistów od HR-u. Tego samego nie da się już, niestety, zrobić w przypadku mniejszych firm zatrudniających np. tylko jednego HR managera. Zły dobór specjalisty w tym przypadku może na długo zahamować rozwój firmy. W jaki sposób?

Odpowiedzialność za zasoby ludzkie to odpowiedzialność za podstawę funkcjonowania przedsiębiorstwa. HR manager ma ogromny wpływ na motywację pracowników oraz poziom ich przygotowania do pełnionych funkcji. To właśnie on współdecyduje w procesie rekrutacji o wyborze konkretnych kandydatów, a następnie dba o to, aby pracownicy ci jak najlepiej się rozwijali. Jeśli zaniedba któryś z tych obowiązków lub jeśli nie będzie potrafił nawiązać odpowiedniego kontaktu z załogą, odczuje to całe przedsiębiorstwo.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *