Czym się różnią rodzaje spółek?

W poniższym artykule omówimy główne różnice, jakie występują pomiędzy trzema rodzajami spółek: spółką jawną, komandytową i z ograniczoną odpowiedzialnością. Weźmiemy pod uwagę cztery kryteria, które szczegółowo przeanalizujemy poniżej.

Spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z o.o.- jakie różnice?

 1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
 • spółka jawna – wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym. Również po wystąpieniu ze spółki, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania tejże spółki, które powstały w okresie, kiedy byli wspólnikami;
 • spółka komandytowa – różnicuje odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. W spółce tej występują dwie grupy wspólników: komplementariusze, których odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest nieograniczona oraz komandytariusze, którzy odpowiadają do wysokości sumy komandytowej;
 • spółka z o.o. – wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, spółka sama odpowiada swoim majątkiem.

2. Reprezentacja spółki

 • spółka jawna – każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę chyba, że co innego wynika z umowy spółki;
 • spółka komandytowa – spółkę reprezentują wspólnicy (komplementariusze) , zaś komandytariusze tylko wtedy, gdy zostanie udzielone im pełnomocnictwo;
 • spółka z o.o. – spółkę reprezentuje zarząd.

3. Działanie przez organy

 • spółka jawna i komandytowa – nie posiadają organów, to wspólnicy decydują o bieżących sprawach spółki;
 • spółka z o.o. – posiada co najmniej dwa organy: zarząd oraz zgromadzenie wspólników w skład, którego wchodzą wszyscy wspólnicy, którzy podejmują decyzje w bieżących sprawach spółki.

4. Wystąpienie kapitału zakładowego

 • spółka komandytowa i jawna – nie;
 • spółka z o.o.– tak, wynosi co najmniej 5000 zł.
Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *