Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Czym jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Bezpieczeństwo osób przebywających w różnego rodzaju obiektach powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Z tego powodu należy zagwarantować wszelkiego rodzaju środki ochrony przeciwpożarowej, zapewnić drogi ewakuacyjne oraz określić sposób postępowania w razie pojawienia się pożaru. Nie każdy, a nawet większość, właścicieli obiektów, nie posiada wystarczającej wiedzy w tym zakresie, aby sprostać wymaganiom narzuconym bezpośrednio przez prawo. Warto w takim wypadku zastanowić się nad skorzystaniem z usług specjalistów w dziedzinie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Jakie obiekty muszą posiadać dokument IBP?

Wymóg posiadania takowej instrukcji wynika z postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719 z 2010 r.). Przepis ten w jasny sposób określa, jakie budynki muszą posiadać dokument IBP, a jakie są z takiego obowiązku zwolnione. Wymóg nałożony jest na właścicieli budynków, zarządców oraz użytkowników obiektów lub ich części, które stanowią odrębną strefę pożarową. Dotyczy to m.in. obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, inwentarskich oraz hal produkcyjnych i magazynowych.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Z obowiązku posiadania dokumentu IBP zwolnione są obiekty lub ich części, w których nie występuje strefa wybuchu. Zwolnienie uzależnione jest również od tzw. kubatury brutto obiektu, czyli “objętości” budynku. W przypadku gdy wartość ta nie przekracza 1000 m3 dla budynku lub jego części będącej odrębną strefą pożarową, obowiązek posiadania dokumentu IBP nie występuje. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie jest również wymagana dla budynków inwentarskich, których kubatura brutto nie przekracza 1500 m3, a także w przypadku gdy powierzchnia strefy pożarowej dla obiektów niebędących budynkami nie przekracza 1000 m3.

Jakie funkcje spełnia dokument IBP?

Dokument IBP spełnia funkcję prewencyjną dla użytkowników obiektu, która wskazuje urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, drogi ewakuacyjne oraz postępowanie w razie wystąpienia pożaru lub zdarzenia, które wymaga natychmiastowego opuszczenia budynku przez osoby w nim przebywające. Z kolei funkcja operacyjna dedykowana jest dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej, która umożliwia w razie interwencji szybkie zapoznanie się z charakterystyką obiektu oraz lokalizacją wszelkiego rodzaju wyłączników prądu, gazu, hydrantów zewnętrznych itp, a także ilością osób przebywających w danym budynku.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *