prawo wodne w Profinfo.pl

Budowa studni – jakie pozwolenia trzeba posiadać?

W dzisiejszych czasach posiadanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego w gospodarstwie domowym nie jest niczym nadzwyczajnym. Istnieją jednak sytuacje, że ma możliwości zbudowania instalacji, ze względu na zagospodarowanie przestrzenne i uwarunkowania terenu. Wówczas jednym rozwiązaniem jest budowa studni. Decydują się na nią również osoby, które chcą mieć dodatkowe źródło wody, wykorzystując przy tym zasoby głębinowe. Jakie warunki formalne trzeba spełnić, aby legalnie wybudować studnię?

Jakie przepisy regulują budowę studni głębinowej?

Budowa studni nie zawsze wymaga uzyskania decyzji administracyjnej i pozwolenia, gdyż wszystko zależy od jej parametrów. W przypadku odwiertów o głębokości nie przekraczającej 30 m oraz wykorzystania wody w ilości dobowej nie większej niż 5 m3, je jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Studnia wykorzystywana tylko do własnego użytku, która spełnia wyżej wymienione warunki, musi jedynie zostać zgłoszona do odpowiedniego organu. Pozostałe inwestycje regulowane są przez prawo wodne, budowlane i geologiczne. Ich przepisy określają miejsce wykonania odwiertu na studnię oraz regulują formalne kwestie pozwolenia wodnoprawnego.

prawo wodne w Profinfo.pl

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać pozwolenie na budowę studni?

Własna studnia głębinowa pozwala cieszyć się krystalicznie czystą wodą oraz ograniczyć opłaty za wykorzystanie wody z tradycyjnej instalacji. Żeby jednak zrealizować taką inwestycję, trzeba spełnić kilka warunków formalnych, które dotyczą głównie usytuowania terenu oraz zagospodarowania przestrzennego. Pozwolenie na budowę studni wydaje się, jeżeli:

  • działka nie jest wykluczona z możliwości realizowania dodatkowych inwestycji, ze względu na objęcie szczególną ochroną prawną i środowiskową,
  • odległość planowanego odwiertu od granicy działki nie jest mniejsza niż 5 metrów,
  • usytuowanie studni spełni określone wymagania względem odległości odwiertu od innych elementów infrastruktury, jak na przykład rów przydrożny(7,5 m), miejsca gromadzenia nieczystości (15 m), urządzenia do oczyszczania ścieków (70 m),
  • wybudowana studnia będzie utwardzona w obrębie 1 m wokół jej osi.

Należy pamiętać, że inne warunki trzeba spełnić do uzyskania pozwolenia, jeżeli studnia ma służyć do celów gospodarczych i rolniczych. Wówczas proces otrzymania wymaganych decyzji administracyjnych i skompletowania niezbędnej dokumentacji jest dużo bardziej złożony i wymaga uczestnictwa powołanych do tego organów. Studnia głębinowa do podstawowych celów użytkowych wymaga głównie spełnienia określonych warunków ukształtowania terenu i zachowania odpowiednich odległości od pozostałych budynków i urządzeń.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *