Kompresory przemysłowe

Rodzaje kompresorów dla przemysłu

W wielu zakładach produkcyjnych używa się narzędzi, dla funkcjonowania których niezbędne jest sprężone powietrze. Generowane jest ono przez specjalne kompresory, zwane także sprężarkami. Urządzenia te są zatem koniecznymi elementami w wielu gałęziach przemysłu. W ofertach producentów znajduje się kilka rodzajów sprężarek. W poniższym artykule omówiono najpopularniejsze kompresory przemysłowe.

Popularne kompresory przemysłowe

Obecnie w przemyśle najpowszechniej używane kompresory to modele: tłokowe, śrubowe i spiralne. Wśród pierwszych dwóch wyróżnia się dodatkowo odmiany: olejową oraz bezolejową. Poniżej krótka charakterystyka wszystkich trzech typów sprężarek

Kompresory przemysłowe

Kompresory tłokowe

Ten rodzaj należy do grupy sprężarek wyporowych. Ich wydajność jest niezmienna, jednak stosunkowo mała. Bardzo często znajdują zastosowanie w warsztatach motoryzacyjnych. Zasada działania polega na zasysaniu powietrza do komory przy pomocy tłoka. Następnie powietrze sprężane jest poprzez zmniejszanie objętości w komorze, a po osiągnięciu określonej wartości następuje wypuszczenie go przez zawór spustowy.

Kompresory tłokowe bezolejowe i olejowe działają na tej samej zasadzie. Pierwsza odmiana posiada jednak specjalne pierścienie na tłoku, dzięki którym element ten może poruszać się bez dodatkowego smarowania.

Kompresory śrubowe

Sprężarki śrubowe także należą do grupy urządzeń wyporowych, ale w odróżnieniu od kompresorów tłokowych, mają zmienną wydajność. Wykorzystywane są zazwyczaj do pracy w ciężkich warunkach, w przeróżnych branżach. Powietrze zassane do komory tłoczenia zostaje uwięzione w przestrzeni między nieustannie obracającymi się wirnikami śrubowymi. W trakcie obrotów przestrzeń ta zmniejsza się, w wyniku czego powietrze zostaje sprężone i w odpowiednim momencie wypuszczone przez otwór wylotowy.

W kompresorach śrubowych wymagających smarowania olejem wirniki stykają się ze sobą. Dlatego też konieczne jest smarowanie oraz chłodzenie olejem. Natomiast w kompresorach bezolejowych wirniki się nie stykają, a chłodzenie odbywa się przy pomocy powietrza lub wody.

Kompresory spiralne

Kompresory spiralne to urządzenia o zmiennej wydajności, z grupy sprężarek wyporowych rotacyjnych. Wychodzące z nich sprężone powietrze jest bardzo czyste, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń w postaci oleju. Kompresory przemysłowe spiralne zostały stworzone przede wszystkim z myślą o branżach, w których konieczna jest najwyższa jakość sprężonego powietrza.  Sprężanie odbywa się przy pomocy dwóch spirali. Spirala pierwsza nie zmienia swego położenia podczas pracy, natomiast druga wykonuje ruchy mimośrodowe. Obydwie spirale przesunięte są względem siebie o 180 stopni, co umożliwia sprężanie powietrza.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *