szkolenia wstępne

Profesjonalna organizacja szkoleń BHP

Każda firma, niezależnie od profilu działalności, ma obowiązek organizacji szkoleń BHP. Wydaje się jednak, że często warto zrobić więcej niż obowiązkowe minimum, organizując dodatkowe szkolenia dla pracowników. Na czym polegają szkolenia, jak przebiegają i kto je prowadzi? Jakie szkolenia są obowiązkowe?

Na czym polega szkolenie BHP?

Treść i przebieg szkolenia BHP zależy od wielu czynników. Przede wszystkim inaczej skonstruowane jest szkolenie wstępne dla pracowników zupełnie niezapoznanych z tematem, a inne są szkolenia okresowe, polegające głównie na przypominaniu i utrwalaniu zasad postępowania. Niemniej istnieją pewne cechy wspólne wszelkich szkoleń BHP.

na czym polega szkolenie BHP

Podczas każdego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przedstawia się przepisy, których pracownik jest zobowiązany przestrzegać. Mowa tutaj o przepisach prawnych na poziomie krajowym, europejskim, jak i zakładowym. Nie można bowiem pomijać również regulaminu zakładu pracy, czy nawet pojedynczej hali, w której ma wykonywać swoje czynności dany pracownik.

Poza wiedzą teoretyczną pracownicy powinni również posiąść umiejętności praktyczne. Dlatego też podczas szkolenia BHP prowadzący powinien pokazać, jak obsługiwać poszczególne maszyny. Niezbędny jest zatem jego pełen profesjonalizm. Niewątpliwie warto korzystać z usług firm organizujących szkolenia dla pracowników, gdyż zatrudniają one wykwalifikowanych specjalistów, którzy doskonale wiedzą, na czym polega szkolenie BHP. Ponadto, profesjonalna firma dopilnuje, aby podczas szkolenia wstępnego nie pominięto żadnego istotnego aspektu, który może wykraczać poza obowiązkowy zakres kursu. Powierzając kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy prawdziwie profesjonalnej zewnętrznej firmie, przedsiębiorca może mieć pewność, iż szkolenia okresowe odbędą się w odpowiednim czasie. Poza tym często firmy zajmujące się szkoleniami BHP, organizują również szkolenia zawodowe. Warto zainteresować się tym tematem, gdyż regularne doszkalanie pracowników to zawsze również korzyść dla pracodawcy.

Najważniejsze szkolenia BHP

Pracodawcy są zobowiązani do poddania pracowników szkoleniu wstępnemu, które odbywa się po zatrudnieniu nowego członka zespołu, zanim jeszcze rozpocznie on wykonywać czynności zawodowe. Ponadto, w późniejszym czasie konieczna jest organizacja szkoleń okresowych. Mają one za zadanie przypominać zasady postępowania i przepisy prawne. Ponadto, regularne szkolenia uświadamiają pracowników, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Okazuje się bowiem, że przepisy często są łamane całkowicie świadomie, ze względu na bagatelizowanie niebezpieczeństwa.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *